списание лия

ЛИЯ е двумесечно списание за живот в хармония с Бога. Представя християнската гледна точка към всички аспекти от живота.
Списанието излиза 6 пъти в годината:
– 4 хартиени издания
– 2 дигитални издания
Разпространява се главно чрез абонамент.

women-reading

ЛИЯ разкрива пред читателите си тайните и красотата на богоугодния живот, като внася Божия мир, цел и перспектива в ежедневието им“

Списанието се явява своеобразен „гид“ в света на християнската култура и начин на живот, като проповядва вярата в Исус Христос, без да налага възгледите на определено християнско вероизповедание. ЛИЯ е списание за вярата в Бога като начин на живот.

ЛИЯ се стреми да обогати живота на съвременната жена, наблягайки на ценности като любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание, уважение, почтеност и морална чистота на основата на християнска ценностна система.

За абонамент или поръчка на последния или предишни броеве на списание ЛИЯ, попълни талона тук.

Реклами