Ярко присъствие, което носи послание за бъдеще и надежда

серия 2019 / Събирай светулки
„Бог толкова обикна света, че даде Своя единствен Син, за да може всеки, който повярва в Него, да не умре, а да има вечен живот.“ Йоан 3:16

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

серия 2018
„ЛЮБОВ / ИСТИНА / ЯСНОТА“
Любовта на Бог стана видима Истина, когато Исус умря на кръста и ни подари Яснота за вечността с Него.

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

серия 2017
„Пътят на праведните е като виделината на разсъмване, която се разискря в ярък ден.“ (Библията, Притчи 4:18)

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

чаша „Стани, свети“ (лимитирана серия)
„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе“ (Библията, Исая 60:1)

 

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

чаша „Живей свободно“ (лимитирана серия)
„…и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“ (Библията, Йоан 8:32)

 

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

чаша „Носи светлина“ (лимитирана серия)
„…ще разкажа онова, което Бог е сторил за душата ми“ (Библията, Псалми 66:16)

 

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

чаша „Носи светлина“ (лимитирана серия)
„Бог ще запали светилото ми, ще озари тъмнината ми.“ (Библията, Псалми 18:28)

 

материал: керамика
вместимост: 330 ml
цена: 9 лв.

 

Продуктите от Колекция ЛИЯ потърсете в християнските книжарници или поръчайте от е-магазина в менюто най-горе.

Реклами