да светим и на всички, които са вкъщи, и пред човеците, но с божията светлина

29.06.2017 г. 4 ден от плана СВЕТЛИНА НАВЪН библейски текст: Матей 5 глава „Вие сте светлината на света. Град, поставен… Read more да светим и на всички, които са вкъщи, и пред човеците, но с божията светлина