Последната връзка от разпространението на словото

30.09.2016 г.
23 ден от плана „Отклик към Исус“
библейски текст: Лука 24 глава


30-09„И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.“

Често съм си задавала въпроса дали бих повярвала в Исус ако бях Негова съвременничка?! Вие задавали ли сте си този въпрос?

Представете си човек, който твърди, че е Божият Син, тълпи от хора го следват постоянно където и да отиде. И вие сте там. Слушате, виждате, докосвате се до самия Него! Трепва ли сърцето ви, така както гореше сърцето на двамата отиващи към Емаус докато разговаряха с Исус без да Го познаят?

Учениците на Исус бяха привилигировани да Го видят и да Го следват. Станаха свидетели на всички знамения и чудеса, които Той извърши пред тях. Най-вероятно за тях не беше проблем да повярват, че именно Исус е Божият син.

Но Божието слово казва, че по-блажени са тези, които без да видят са повярвали. Ние сме от тях, от тези по-блажените!

И все пак си мисля, че ежедневните „малки“ чудеса в живота ни не са по–малък видим знак за Неговата доброта и щедрост към нас! Имаме писаното Слово, имаме личното си свидетелство, а и свидетелствата на близките около нас!

Каква по-чудесна възможност да рапространим Истината, която може да освободи мнозина! Нека не задържаме добрите новини за себе си, а да ги прогласим с пълна сила, защото времето е близо!

Бъдете благословени!

Емилия Христова

Слухът се разпространява

29.09.2016 г.
22 ден от плана „Отклик към Исус“
библейски текст: Йоан 20 глава


29-09„Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.“

Играли ли сте си като деца, а дори и като по – големи на „развален телефон“? Това е игра, в която първият участник трябва да прошепне дума в ухото на участника до него, а той от своя страна, да каже каквото е чул на следващия и така до последния, който на висок глас да съобщи това, което е чул. Много често истинската дума няма нищо общо с последната извикана силно.

Не е ли така и в живота? Обичаме да споделяме с приятели, колеги, семейство. Не винаги обаче това, което сме казали се връща при нас в чистата си форма. Много често думите ни са изкривени, лишени от контекста и понякога се чудим наистина ли това сме казали?!

Свещениците по времето на Исус се опитаха да пуснат слуха за „откраднатото тяло“, надявайки се, че ще успеят да заблудят народа. И донякъде успяха, защото все още има хора, които приемат Исус не като Господ, какъвто Е, а като добър Учител и Пророк.

Но добрата вест е, че Исус Е Жив, защото възкръсна от мъртвите и това е надеждата на всички повярвали в Неговото име.

Стани и разпространи тази новина на висок глас, защото тя е актуална и днес!

Емилия Христова

Слухове за живота

28.09.2016 г.
21 ден от плана „Отклик към Исус“
библейски текст: Матей 28 глава


28-09„А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“ (ст. 5-7)

Живот! Какво представлява живота? Раждане и смърт, а времето между двете наричаме живот.

Мисля си, че ако само това беше нашето време, някакви си 70 – 80 години, нещата биха изглеждали доста безнадежни.

Но добрата вест за нас християните е, че след като сме приели Възкръсналия в сърцата си, то сме приели и вечния живот. Животът, който няма да има край! Живот с Христа!

В текста по-надолу четем, че главните свещеници, след като се съветваха със старейшените, решиха да пуснат слух – слух за смърт! Те не искаха да повярват и да признаят, че Исус е възкръснал!

Но учениците видяха и повярваха, че техния Спасител е жив!

Кой слух ще приемеш ти? Този на учениците или този на свещениците?

Решението е твое!

Емилия Христова

Завист

27.09.2016 г.
20 ден от плана „Отклик към Исус“
библейски текст: Марк 15 глава


27-09„понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали“ (Марк 15:10)

Знаехте ли, че Христос е бил предаден на смърт поради завистта на свещениците?

А знаете ли, че завистта е едно от най-нездравословните чувства, които може да се пробудят в човека. Тя е болничната охота да се притежава или да се достигне това, което другите имат. Или ако това е невъзможно, то поне те да загубят.  Завистта изяжда от вътре завладяните от нея и ги подготвя да извършат най-големите мръсотии, най-долните предателства и злини и дори убийства.

Завистта често е прикривана зад призиви за „справедливост“, „чесност“, „законност“, но единствената й цел е да оправдае мизериите, които се подготвя да извърши.

Иван Вазов казва: „Много по-лесно е да понесеш удара на завистта, нежели да я изпиташ.“

И сигурно е прав, защото дори мекото, добро и възвишено сърце под въздействието на злият демон на завистта, може да се преобрази в каменно, злостно и жестоко.

Аз наистина съм убеден, че зад завистта стои зъл демон, който примамва, притиска и завладява умът и обладава чувствата и волята на онзи, който му даде и дори най-малко внимание…

Само си представете онази старовеременна змия, която подмами Ева с това да „бъдат като Бог“. Дори и в Едемския рай е възможно Ева да завидяла и да си е казала:

– Ех, да можех като Бог да се обличам със светлината като с дреха…

А след това, нали знаете кой е измислил модата със смокинови листа!

Пазете се! Завистта е смъртоностна – убива първо този, който я приюти в сърцето си!

Румен Иванов

Ти казваш!

26.09.2016 г.
19 ден от плана „Отклик към Исус“
библейски текст: Матей 27 глава


26-09„…а управителят Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш.“ (Мат. 27:11)

Твой ред е да определиш кой е Исус?

Той извърши всичко това пред очите ти. Ти чу посланието Му. Четеш от Словото Му. Виждаш делата Му. Получаваш прощението и изцелението Му. Наслаждаваш се на благодатта Му. Сега е твой ред е да отговориш на въпроса: Кой е Той? Хитър измамник, който се представя за бог или самият Бог!

Той може да бъде само едно от двете. Не се прикривай зад епитети като: той е бил „добър човек“, „велик  моралист“,  „религиозен учител“, „изцелител“ „пророк“, ако Той е бил такъв, а се е представял за Господ, значи си е бил хитър измамник или дори по лошо – сатана!

Днес трябва да кажеш кой за теб е Исус. Кажи го ясно, гласно и по убеждение! Той не се нуждае от твоето снизхождение!

Ти казваш.

Румен Иванов