Контрол на слуховете

26.10.2016 г.
10 ден от плана „Слухът се разнася“
библейски текст: 2 Солунци 2 глава


26-10„И тъй стойте твърди и дръжте онова, което сте научили от наше слово или послание“

Вярвали ли сте някога на слухове? Е, на мен ми се е случвало. Обикновено слуховете започват с „Един човек ми каза, че…“ или „Разбра ли, че…“. Слуховете имат една много специфична характеристика. Те съдържат някаква истина, но обикновено силно украсена от всеки, който е чул и решил да го предаде. Никога, никога не може да имаш доверие на слух, дори и да ти го разказва най-близкият ти човек, защото при разказването всеки употребява свои думи и интерпретация! Проблемът още е, че слуховете са едни неясни и измислени твърдения, със съмнителен произход, но звучащи много убедително.

Затова и апостол Павел предупреждава солунците да не вярват, да не се смущават или залитат от „послание, уж от нас предадено“. Сатана използва подобни слухове и клюки за да ни пълни с лъжи и заблуди!

Едно от нещата, за които често допускаме различни заблуди и лъжи е края на света! Затова и апостолът пише, че има ясно поставени времена и действия на сина на погибелта – Антихрист, които трябва да се случат преди края на света. Не може да залитаме и вярваме на всякакви предания и слухове за края на света. Словото на Бога ясно говори, че тези, които са призовани и спасени от Господ Исус Христос, няма защо да се притесняват от нищо, защото Той по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, за да „утвърди сърцата ни във всяко добро слово“.

Скъпи Господи, благодарим Ти за милостта и спасението по благодат. Вярваме, че Ти ще ни опазиш от всяко зло и ще бъдем винаги с Теб. Моля Те, да премахнеш всеки страх от сърцето ми и да ми покажеш колко много ме обичаш и искаш да бъда с Теб! Вярвам, че няма да ме оставиш никога и ще бъда с теб за цялата вечност!

Подготовка за края

25.10.2016 г.
9 ден от плана „Слухът се разнася“
библейски текст: 1 Солунци 3-4 глава


25-10„Защото Сам Господ ще слезе от небето след заповед, глас на архангел и звук на Божия тръба и най-напред ще възкръснат умрелите с вяра в Христос. След това ние, останалите живи, ще бъдем грабнати заедно с тях на облаци, за да посрещнем  Господа във въздуха, и така ще бъдем завинаги с Господа.“

Темата за смъртта и за края на живота е винаги притеснителна и потискаща. Почти толкова обаче притеснителна е и темата за начина, по който ще отидем при нашия Господ. Павел, знаейки точно за тези притеснения на солунците, им говори за края на човешкия живот и то от перспективата за началото на другия живот, вечния, истинския живот с Господа.

Павел насърчава вярващите да не се страхуват да говорят за края, а да се утешават един друг, като си напомнят, че КРАЯТ НА ЗЕМНИЯ ЖИВОТ Е САМО НАЧАЛО НА ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ С ИСУС ХРИСТОС!

Господи, благодарим Ти за Твоя съвършен план да ни прибереш отново у дома при Теб! Моля те, дръж ни будни и трезвомислещи и напомнящи си думите Ти, че ще дойдеш и пак ще ни вземеш, за да бъдем завинаги с Теб! И да няма повече раздели и смърт! Благодарим Ти и остани с нас, в мислите ни, в сърцата и душите ни! Амин!

Смесени резултати

24.10.2016 г.
8 ден от плана „Слухът се разнася“
библейски текст: Деяния на апостолите 17 глава


24-10„Още през нощта братята отпратиха Павел и Сила в Бер…, те отидоха в синагогата на юдеите, които бяха по-благосклонни от онези в Солун.“

Апостол Павел е имал обичай, когато влезе в някой град да отиде в синагогата и първо там да проповядва на юдеите за Христос. Затова и когато пристига в Солун първо отива и говори за Исус на юдеите. Но всички онези, които не повярваха на благовестието му, не само че не откликнаха, но и завистта им ги предизвика да причинят зло на Павел и неговите съработници. По-интересното е, че когато изгониха Павел от Солун и той отиде в Бер, апостолът не смени тактиката. Той отново отиде в синагогата и отново първо говореше на юдеите за Исус!

Интересно е защо Павел направи обичайното си поучение. Днес ни учат, че ако едно нещо не работи, вземи го смени. Измисли нещо по-различно, актуално и ново. Нещо, което е по-модерно. Ако трябва дори промени благовестието си, така че да отговаря на желанията и потребностите на хората! Трябва ли да стоим в старите методи и да подражаваме на Павел или да измисляме все нови и нови за да сме атрактивни и модерни?!

Апостол Павел беше научил едно и то не касаеше методите и средствата на неговото благовестие! Павел знаеше, че той е само инструмент на Благовестието! Бог е Този, Който действа в човека и го довежда до спасение! Святият Дух изобличава за грях, за правда и за съдба! Не моите или Павловите методи!

Не търси и не се облягай на своята опитност, рутина или знание, защото ти и аз сме САМО ИНСТРУМЕНТИ В РЪКАТА НА БОГА! Не е важно дали ще те приемат хората, дали ще си успешен или неуспешен, дали ще имаш много последователи или никой няма да те познава, дали ще говориш пред събрания от хиляди или пред група от десетина деца! ПАВЕЛ ЗНАЕШЕ, ЧЕ ВАЖНОТО Е ДА СЕ РАЗНАСЯ БЛАГАТА ВЕСТ! А ОСТАНАЛОТО СВЯТИЯТ ДУХ ЩЕ НАПРАВИ КАКТО МУ Е УГОДНО!

Скъпи Святи Душе, моля Те, употреби ни като инструменти на Благовестието! Изпълни ни с дарбите Си, за да Ти служим с радост и смирение! Защото само на Теб принадлежи силата и славата! Амин!

Кой е по-важен?

23.10.2016 г.
7 ден от плана „Слухът се разнася“
библейски текст: Филипяни 2 глава


23.10.jpg„Той, /Исус Христос/ Който беше Бог по природа, не се възползва от равенство Си с Бога, но унизи Себе Си, като стана служител и се уподоби на човек.“

Във времето, в което живеем, въпросът „КОЙ Е ПО-ВАЖЕН?“ е не просто актуален, а решаващ. Повече от всякога друг път, този въпрос кънти отвсякъде – психологически теории и идеологии, реклами, обществени и социални медии, теории на възпитанието и педагогиката, работни и семейни взаимоотношения.

ВСИЧКИ И ВСИЧКО КРЕЩИ – аз съм най-важният, най-значимият, определящият!

АЗ ТРЯБВА И СЕ СЪИЗМЕРВАМ САМО И ЕДИНСТВЕНО СЪС СЕБЕ СИ!

Ето защо е твърде неразбираемо за нашия плътски, човешки мозък, как така Исус Христос от Назарет, се отказа от правата Си на Божий Син…

Как така можеше да извика 12 легиона ангели и да се отърве от смърт, а се отказа, за да стане ПОСЛУШЕН и то до смърт…

Как така само с изричане на ИМЕТО СИ повали на земята 250 въоръжени римски войника, а се отказа от силата, значимостта, славата и дори от живота, ЗА ДА СЕ УНИЗИ и да приеме върху Себе Си грехове, които не беше извършил.

Как така остави славата и природата Си на Бог Слово и се съопредели с човешки образ. СТАНА ПОДОБЕН НА НЕЩО МНОГО ПО-НИЩОЖНО, ГРЕХОВНО И СУЕТНО. СТАНА ЧОВЕК, КАТО ТЕБ И МЕН!

ЗЕМНИТЕ и НЕБЕСНИТЕ измерения са различни! На земята, за да се издигнеш, трябва да се поставиш над другите! Плътта ни казва: ТИ СИ ВАЖЕН! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ДРУГИТЕ ДА ТЕ ИЗПРЕВАРЯТ!

В духовният свят е точно обратното – за да се възвеличиш, трябва да станеш послушен и смирен пред Бога. Защото само ако Бог те възвиши, ще бъдеш истински възвишен.

Святият Дух ни казва: Смири се, гледай на брат си и сестра си като на по-големи и значими и тогава Бог ще те въздигне!

Скъпи Исусе Христосе, Ти знаеш, че сме създадени и още живеем в пръстни и плътски тела, които воюват и желаят обратното на Духовното. Моля Те, помогни ни да избираме с волята си и да отстояваме решенията си, да бъдем подобни на Теб, да имаме Твоя ум и да гледаме на другите като на по-определящи и важни. Да не се опитваме да се поставим над тях, а да търсим Теб и да сме Ти послушни, дори и това да не ни носи удовлетворяване на желанията и щастието ни! Господи, само Ти може да ни помогнеш в битката с плътта ни и Сатана! Искаме и търсим Твоята Сила и благодат! В Името на Исус Христос! Амин.

Отклонение

22.10.2016 г.
6 ден от плана „Слухът се разнася“
библейски текст: Деяния на апостолите 16 глава


22-10„Като стигнаха Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Духът не ги пусна…“

На два пъти апостол Павел и младия тогава Тимотей, биват възпирани или отклонявани от Святия Дух в различна от планираната посока. Малко по-късно виждаме, че следствие на едно съновидение, Павел отива в Македония и там се случват чудеса, които Господ употребява, за да се спасят много хора и за разширяване на Божието Царство.

Послушанието на апостол Павел е наистина удивително. Павел е опитен служител, вероятно е планирал пътуванията си с молитва и под Божието водителство. Но въпреки това е готов във всеки един момент и ситуация да позволи последната дума да бъде на Святия Дух. Защото Божиите синове се водят и покоряват във всеки момент само на Божия Дух!

Дали ние сме готови да променим плановете, живота и служението си, съобразно Божието водителство? Колко често заставаме в крайно смирение и приемаме Божията дума, колкото и нестандартна и дори нелогична да е тя? Не беше логично Бог в последния момент да променя пътя на Павел! Но Павел последва Духа!

Гоненията, тоягите и затвора не му се разминаха, въпреки, че беше послушен на Божието водителство, но СПЕЧЕЛИ ДУХОВНАТА ПОБЕДА!

Скъпи Боже, моля те, научи ни как да бъдем смирени и послушни на гласа Ти, за да печелим ТВОИТЕ битки, за да извършим ТВОЯТА воля! Защото знаем, че само така може да достигнем до онази победа и награда, към която ни водиш! Исусе, ти знаеш, че сме пръстни и плътски човеци и нашето разбиране за добро и успех е различно, но моля Те, помогни ни да виждаме и разсъждаваме с ДУХОВНИЯ СИ УМ, за да постигаме ДУХОВНИ ПОБЕДИ В ТВОЕТО ИМЕ, ХРИСТЕ ИСУСЕ!